Co to jest komunikacja procesowa lub litigation PR?

Komunikacja Procesowa. Litigation PR. Co to jest?

Litigation PR, PR procesowy lub Komunikacja Procesowa to zarządzanie procesem komunikacji w trakcie sporu sądowego/prawnego minimalizujące szkody dla reputacji klienta.

Każdy spór prawny może być źródłem kryzysu wizerunkowego. Litigation PR lub PR procesowy to narzędzie minimalizujące wspomniane ryzyka poprzez precyzyjne zaplanowanie strategii działań, treści komunikatów oraz ich grup docelowych. Litigation PR to również zarządzanie sytuacją kryzysową powstałą w wyniku niekontrolowanego przebiegu sporu prawnego.

Jednym z ważniejszych odbiorców działań z zakresu Litigation PR są media, które często oddziaływują w sposób niekontrolowany na narrację prawną w postępowaniu. Niemniej, skuteczna strategia PR procesowego uwzględniać powinna całość otoczenia klienta. Konkurencja, partnerzy handlowi, lokalne społeczności, organizacje NGO, liderzy opinii oraz przestrzeń internetowa to równie kluczowi odbiorcy działań z zakresu Litigation PR.

Skuteczne Litigation PR wymaga połączenia wiedzy i wieloletniej praktyki z zakresu prawa procesowego i komunikacji korporacyjnej, kryzysowej oraz procesowej dla klientów korporacyjnych działających w Polsce i na rynkach zagranicznych.