FAQ

Litigation PR – czyli jak wygrać w sądzie i nie przegrać w oczach opinii publicznej?

Co to jest komunikacja procesowa/litigation PR?

Litigation PR to zarządzanie procesem komunikacji w trakcie trwającego sporu sądowego lub jakiegokolwiek procesu orzekania, dotyczącego firmy, organizacji lub osoby. Jego celem jest ochrona marki, reputacji, dobrego imienia poprzez efektywny dialog z wieloma grupami interesariuszy, w tym mediami.

Czym różni się komunikacja procesowa od komunikacji kryzysowej?

Czy litigation PR jest czymś nowym w Polsce? Jak dzisiaj funkcjonuje w praktyce komunikacja w trakcie sporu prawnego?

Dla kogo litigation PR?

Dlaczego litigation PR jest ważny?

Kiedy potrzebne jest litigation PR?

Jak działamy?

Jak zmierzyć efekty Litigation PR?

Ile kosztują usługi Litigation PR?

Szybki przewodnik nt. współpracy Kancelaria Prawna – Agencja litigation PR

Czy prowadzenie działań Litigation PR/komunikacji procesowej wymaga jakichś specjalnych umiejętności i doświadczenia innego niż w przypadku prowadzenia standardowych działań PR?

Napisz do nas na: kontakt@litigationpr.pl