Czy litigation PR jest czymś nowym w Polsce? Jak dzisiaj funkcjonuje w praktyce komunikacja w trakcie sporu prawnego?

Pojęcie litigation PR czyli komunikacji procesowej teoretycznie istnieje i funkcjonuje w świadomości rynkowej. W praktyce w większości przypadków ogranicza się do komunikowania efektów sporu prawnego lub jego poszczególnych etapów przez agencję lub osobę odpowiedzialną za komunikację w danej organizacji. Jest to więc głównie komunikowanie, dystrybuowanie wyników post factum bez wystarczającej możliwości wpływu i udziału profesjonalnego podmiotu odpowiedzialnego za litigation PR w całym postępowaniu. Przez „całe postępowanie” należy rozumieć zaangażowanie np. agencji ds. komunikacji procesowej we wszystkie etapy: planowania, prewencji, przygotowania i bieżącego udziału w stałych pracach zespołu prawnego. Podmiot ten jest w stanie już na bardzo wczesnym etapie nakreślić ryzyka i szanse planowanych działań prawnych nie tylko w stosunku do podmiotów ściśle prawnych. Pełne zaangażowanie umożliwia przewidzenie i właściwe pokierowanie strategią kroków prawnych mających wpływ na inne grupy otoczenia organizacji, będącej lub spodziewającej się sporu prawnego. Mowa tu np. o klientach, partnerach handlowych, administracji lokalnej, organizacjach non-profit czy lokalnych społecznościach. Wreszcie, agencja ds. Litigation PR potrafi zaplanować skuteczny, kontrolowany i bezpieczny przepływ informacji na łamach mediów internetowych i cyfrowych, którymi są internetowe fora dyskusyjne, portale internetowe, opiniotwórcze, grupy konsumentów i „liderów opinii” aktywnych w Internecie. Społeczność internetowa, pozbawiona informacji ze strony organizacji i komunikująca samodzielnie treści w sposób samodzielny i niekontrolowany, stanowi ogromne ryzyko dla reputacji podmiotu biorącego udział w postępowaniu prawnym. Należy pamiętać, że np. zanim sąd kolejnej instancji orzeknie brak winy oskarżonego lub niesłuszność postawionego przez prokuratora zarzutu może upłynąć wiele czasu, podczas którego pojawiające się w sposób niekontrolowany informacje mogą poważnie naruszyć wizerunek i reputację osoby lub firmy i natychmiast wpłynąć np. na wyniki sprzedaży czy giełdowy kurs akcji. Zadbanie o komunikację w trakcie owego postępowania jest więc w erze komunikacji cyfrowej konieczne.

Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
free download udemy course
download redmi firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=